Đức Phật là bậc cao thượng hơn các bậc trí tuệ, những lời dạy của Ngài đem lại những lợi ích to lớn trên bước đường đoạn diệt khổ đau nơi tâm, các hàng thiện tín hữu duyên hành trì theo giáo Pháp sẽ gặt hái được nhiều phước lành thù thắng và cao thượng.
GN - HỎI: Tôi nghe các băng giảng Phật pháp, có một số thầy giảng sư nói không có cảnh giới địa ngục? Nghe vậy tôi rất hoang mang vì đọc kinh Phật tôi thấy có nói cảnh giới địa ngục. Mong quý Báo giải đáp để tôi được tinh tấn hơn. (HẬU BASS, haubass83@gmail.com)
HỎI: Tôi có nghe vị giảng sư giảng rằng: “Phật tử ăn mặn mà tụng kinh Pháp hoa thì đổ nghiệp, nếu ăn trường chay tụng kinh thì không sao”. Xin quý Báo cho nhận xét về lời giảng trên. (QUANG PHƯỚC, qlephuoc@gmail.com)
^