Trong Trúc Song Tùy Bút, Đại sư Liên Trì nói: “Người xưa nói: “Đời này nếu chẳng tu, một lỡ là trăm lầm”. Một mà đến trăm, sao sai lầm nhiều đến thế! Trong kinh nói:“Lìa ba đường ác, được thân người là khó! Được thân người, gặp Phật Pháp là khó! Song, gặp pháp môn niệm Phật, tin nhận lại càng khó!”.
Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây; níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sinh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt.
Theo con nghĩ, dù là Nguyên thủy (Nam tông), Phát triển (Bắc tông), Khất sĩ đều cùng là thành phần của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam.
HỎI: Tôi có nghe vị giảng sư giảng rằng: “Phật tử ăn mặn mà tụng kinh Pháp hoa thì đổ nghiệp, nếu ăn trường chay tụng kinh thì không sao”. Xin quý Báo cho nhận xét về lời giảng trên. (QUANG PHƯỚC, qlephuoc@gmail.com)
^