Ngày 12/7/2020 1:53:41 PM.
GN - Học lịch sử Phật Thích Ca, chúng ta đều biết trước khi giác ngộ, Đức Phật từng tầm sư học đạo nhiều nơi và đã có những thành tựu nhất định....
Ngày 11/6/2020 8:09:32 AM.
Vô thường xảy ra nhanh chóng, không có phân biệt người già hay trẻ....
Ngày 10/26/2020 10:45:59 AM.
Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành. Lòng tin hay tựu quả Bồ-đề của Phật”. Thế nên đối với người tu, đức tin có tính cách rất trọng yếu.....
Ngày 10/18/2020 9:22:00 PM.
Hình bóng của người Tăng Sĩ phải là hình bóng của một Long Thọ, một Huyền Trang, một Vạn Hạnh, đời sống thì đạm bạc, gian khổ, ý chí thì vững chắc như kim cương, đức độ thì khiêm cung, nhẫn nhục, hạnh nguyện thì rộng lớn như sóng biển....
Ngày 7/20/2020 12:29:13 PM.
Dù Phật, Tổ hiện thân còn chẳng thay đổi được tín tâm, huống gì Ma vương, ngoại đạo, tà thuyết hư vọng mà có đủ năng lực mê hoặc ta ư? Tín được như thế mới gọi là sâu vậy....
Ngày 4/24/2020 3:51:55 PM.
Ở thế gian thì có pháp luật. Ở trong đạo thì có giới luật. Con người dù ở đâu hay làm gì cũng cần có những khuôn phép để không vượt qua giới hạn cho phép. Điều này rất có ý nghĩa. Bởi khi giữ những nguyên tắc này thì nó không chỉ bảo vệ cho bản thân mình, mà còn bảo vệ cho người khác....
Ngày 3/25/2020 8:51:55 AM.
Năm 1912, dân làng đem một con sáo biết nói đến phóng sanh. Lúc đầu nó còn ăn thịt, nhưng sau khi được tôi quy y, dạy niệm Phật rồi thì không còn thích ăn thịt nữa. ...
Ngày 1/21/2020 6:51:08 PM.
GN - Khi tôi sang Nhật tu học, bạn bè khuyên tôi đừng về và những người đồng học đồng tu với tôi cũng đi tứ tán trên thế giới. Lúc phân vân không biết nên về hay không, tôi chợt nhớ đến một thiền sư mù mắt, nhưng rất sáng tâm. Tôi nghĩ nên đến xin ngài lời khuyên vì chưa đủ sức tin mình....
Ngày 8/7/2019 11:46:22 AM.
Chẳng biết từ bao giờ, dân gian lại gọi tháng Bảy là tháng-cô-hồn, trong ý nghĩa đây là tháng xui rủi, đầy những tai ương chờ đón... Rất tiếc, với người được quy y Tam bảo cũng gọi như thế, nghĩ như thế....
Ngày 7/1/2019 10:14:13 PM.
Thường nghe rằng, điều quan trọng nhất ở thế gian là mạng sống, việc thảm thiết nhất trong đời là bị giết. Vì thế, khi bị bắt ắt phải tìm đường trốn chạy. Chấy rận còn biết né tránh cái chết, loài kiến, dế cũng biết tham sống nên gặp lúc trời mưa liền vội vã kéo nhau đi tránh....
Ngày 4/18/2019 9:44:15 PM.
HỎI: Tôi có nghe vị giảng sư giảng rằng: “Phật tử ăn mặn mà tụng kinh Pháp hoa thì đổ nghiệp, nếu ăn trường chay tụng kinh thì không sao”. Xin quý Báo cho nhận xét về lời giảng trên. (QUANG PHƯỚC, qlephuoc@gmail.com)...
Ngày 4/2/2019 6:56:53 AM.
Trong sinh hoạt hàng ngày, có những điều giúp mình tăng phước và giảm phước mà chúng ta không để tâm lưu ý. Trong Mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, điều nguyện thứ năm là “ Tùy hỷ công đức” dễ thực hành lắm, lấy công đức của người làm công đức của mình. Đây là pháp tu thong thả nhẹ nhàng....
^