BỊ PHỎNG 1 - TRÚC SONG TUỲ BÚT (Đại sư Liên Trì)

Ngày đăng: 17.03.2017 18:26

Tự buông lung dù chỉ trông giây lát thì biết lấy gì đền ơn Phật ở trên, đáp lại ơn đàn-na tín thí ở dưới. Phải cố lên! .

Vào ngày 10 tháng giêng năm Tân Sửu (1601), tôi theo lệ vào tắm, trượt chân ngã vào nước sôi, bị phỏng từ gót chân tới tận đùi. Thế rồi do điều trị sai cách, nên quá hai tháng sau mới khỏi. Tuy đã trải qua đủ mọi nỗi khổ sở, nhưng trong cảnh khổ đã soi thấy lỗi lầm hằng ngày nên rất hổ thẹn mà phát tâm Bồ-đề. Bởi lẽ, thường ngày thân tứ đại khỏe mạnh, đi hay ngồi tùy ý, ngủ hay dậy tùy ý, ăn uống tùy ý, nói cười tùy ý, chẳng biết đó là phước lớn của người của trời. An hưởng phước ấy, không còn tưởng nhớ tới chúng sanh trong sáu đường. Trong lúc ta đang ăn uống vui vẻ thì chúng sanh ở nơi địa ngục bị kẹp, đốt, giã, xay, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu nỗi khổ! Loài quỷ đói phải uống đồng ăn máu, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu nỗi khổ! Còn súc sinh phải ngậm hàm thiếc, phải mang yên, dao cắt, vạc nung, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu nỗi khổ!

Dẫu được làm người mà đói rét bức bách, phục dịch vất vả, ốm đau triền miên, quyến thuộc chia lìa, bị hình phạt trừng trị, tù ngục giam cầm, khốn đốn túng thiếu vì sưu thuế, chết đuối chết cháy, chết vì rắn mổ hổ cắn, chết vì oan uổng, những nỗi khổ của họ chẳng biết bao nhiêu mà kể, thế mà ta chẳng biết. Từ nay về sau, được một phút yên vui thì nên tưởng nhớ chúng sanh bị khổ não ở sáu đường, nhiếp tâm chánh niệm, nguyện sớm thành đạo quả, giúp khắp chúng sanh, khiến họ cùng được vãng sanh Tịnh độ, được không thối chuyển.

Tự buông lung dù chỉ trông giây lát thì biết lấy gì đền ơn Phật ở trên, đáp lại ơn đàn-na tín thí ở dưới. Phải cố lên!

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^