BÀI CA NHẮC ĐỜI - Đại sư Hám Sơn.

Ngày đăng: 01.08.2017 20:47

Bụi hồng cùng sóng bạc mênh mông. Nhẫn nhục, nhu hòa thuốc tuyệt trần. Khắp chốn tùy duyên theo năm tháng. Suốt đời an phận với thời gian. .

Bụi hồng cùng sóng bạc mênh mông
Nhẫn nhục, nhu hòa thuốc tuyệt trần.
Khắp chốn tùy duyên theo năm tháng
Suốt đời an phận với thời gian.
Thôi làm mờ mịt tâm mình nữa,
Chớ bày lỗi lầm của tha nhân.
Cẩn thận tiếp giao không áo não
Chịu phiền làm việc khéo chung bàn.
Dây nỏ cứng từ lâu chặt trước
Miệng dao ngon thấy dễ bị thương.
Chuốc họa chỉ do mau miệng lưỡi,
Vời ương nhiều bởi xấu tâm lòng.
Phải trái chẳng cần tranh nhân ngã,
Kia đây đâu phải luận hơn thua.
Việc đời vốn đã nhiều thiếu sót,
Thân huyễn sao tránh được vô thường?
Chịu thua một chút đâu gì ngại,
Lui nhường ba bước cũng xong luôn.
Ngày xuân vừa xem dương liễu biếc,
Gió thu lại ngắm hoa cúc vàng.
Vinh hoa thật đúng ba canh mộng,
Phú quý khác nào chín tháng sương.
Già bệnh, tử sanh ai thế được,
Chua cay, ngọt lạt tự mình vương.
Tham giận quanh co rơi địa ngục,
Công bình chính trực tức thiên đường.
Xạ hương thơm quá, thân chết trước,
Tằm vì tơ lắm, mạng không còn.
Một tễ thuốc dưỡng thần bình vị,
Hai chung than hòa khí nhị trần.
Sống thì uổng phí tâm ngàn vạn,
Chết rồi chỉ giữ đôi tay không.
Sáng sáng ồn buồn vui ly hợp,
Ngày ngày bận thọ yểu, hèn sang.
Thôi đừng tranh mạnh giành chiến thắng,
Trăm năm cũng chỉ một hý trường.
Chốc lát trống chiêng vừa dứt tiếng,
Chẳng biết nơi nào là quê hương.
 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^