LỜI ĐỐI ĐÁP GIỮA NGÀI HÀN SƠN VÀ NGÀI THẬP ĐẮC

Ngày đăng: 29.06.2017 08:52

Khuyên ông nên quay đầu Sớm hôm lo tu tập Làm bậc đại trượng phu Một dao cắt đứt lìa Nhảy ra khỏi hầm lửa Được làm người mát mẻ Ngộ được lí trường sinh Tiêu dao cùng ngày tháng..

  (PGVN) Một hôm, Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: Ở đời, có người đánh tôi, mắng tôi, làm nhục tôi, khi dễ tôi, dọa tôi, gạt tôi, chê tôi, khinh tôi, ăn hiếp tôi, cười ngạo tôi cho đến đối xử khắc nghiệt với tôi, thì phải xử trí như thế nào?

Thập Đắc đáp: Chỉ cần nhịn nhục họ, kính họ, sợ họ, tránh họ, nhường họ, khiêm tốn với họ, không chống cự họ, không cần để ý đến họ, rồi chờ ít năm ông hãy nhìn họ xem.

 

 

 

Hàn Sơn nói: Còn có bí quyết gì có thể tránh được họ không?

Thập Đắc đáp: Có bài kệ của Bồ tát Di lặc, để ta đọc cho ông nghe:

Lão khờ mặc quần rách

 

Ăn cơm hẩm no lòng

Chằm vá để đỡ lạnh

Mọi việc tùy duyên thôi


Có người mắng lão khờ

Lão khờ còn nói tốt

Có người đánh lão khờ

Lão khờ tự ngủ khì


Phun nước miếng vào mặt

Để nó tự khô luôn

Mình cũng bớt ra sức

Họ cũng không não phiền.


Cách làm rốt ráo đó

Thật là quí biết bao

Nếu biết sống thế này

Lo gì đạo chẳng xong


Người yếu tâm chẳng yếu

Người nghèo đạo đâu nghèo

Nhất quyết lo tu hành

Thường giữ tâm chánh niệm


Người đời yêu vinh hoa

Ta lại không để mắt

Danh lợi rốt thành không

Lòng ta không vương vấn


Vàng chất như núi cao

Khó đổi mạng vô thường.

Tử Cống người hay nói

Chu Công bậc toán thần


Khổng Minh người mưu trí

Phàn Khoái cứu chủ nạn

Hàn Tín công lao to

Xong đời chỉ một kiếm.


Xưa nay bao nhiêu người

Kẻ kia sống mấy ngàn

Người này trình anh tuấn

Kẻ kia là hảo hán


Xem lại tóc bạc phơ

Mỗi năm dung nhan đổi

Ngày tháng tự thoi đưa

Thời gian như tên bắn


Không lâu bệnh hoành hành

Cúi đầu ngầm than thở

Tự hối thuở thanh xuân

Không chịu lo tu hành


Mắc bệnh, muốn quay đầu

Diêm Vương nào triển hạn.

Ba tấc hơi dứt rồi

Đành buông xuôi tất cả.


Cũng không bàn phải quấy

Cũng không luận gia đình

Cũng không tranh nhân ngã

Cũng không làm hảo hán


Mắng chửi cũng kệ thây

Hỏi tới như người câm

Đánh đập cũng không kể

Xô tới ngã lật nhào.


Cũng không sợ người cười

Cũng không hề mắc cỡ

Con cái khóc om sòm

Cũng không hề thấy được


Bấy lâu tranh danh lợi

Bây giờ bạn gò hoang

Ta xem người trên đời

Đều là hạng càn rỡ.


Khuyên ông nên quay đầu

Sớm hôm lo tu tập

Làm bậc đại trượng phu

Một dao cắt đứt lìa


Nhảy ra khỏi hầm lửa

Được làm người mát mẻ

Ngộ được lí trường sinh

Tiêu dao cùng ngày tháng.


Trích: Tu Hành Tập YếuTheo: Tập san Suối Nguồn 15 (TVHQ) - Hòa thượng Thích Minh Cảnh
HT.Thích Minh Cảnh (dịch)

XEM TIN GỐC

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^