Ngày 1/13/2019 8:01:26 PM.
Trong Văn giới sát phóng sinh có viết: “Hết thảy muôn loài mang máu huyết thần khí đều có tri giác cảm nhận, hết thảy những sinh vật động đậy bay nhảy đều cùng chung một thể tánh với ta. Để làm đầy bụng mình, có lẽ nào lại nên giết hại muôn vật? Trời cao sẵn đức hiếu sinh, thể theo đó nên dẫn dắt người còn lạc lối....
Ngày 1/1/2019 10:19:59 PM.
“Từ muôn phương đi chung một con đường Đến nơi đây dưới mái chùa yêu thương… Ngày hôm nay đang tu học hết lòng Nắm tay nhau đi như một dòng sông…”...
Ngày 12/24/2018 8:09:35 PM.
Trong Liên tông bảo giám nói: “Chuyên lòng nhất ý, giữ một câu niệm Phật. Chỉ một niệm này là bổn sư của ta. Chỉ một niệm này là Hóa Phật đến tiếp dẫn. Chỉ một niệm này là viên mãnh tướng phá địa ngục. Chỉ một niệm này là gươm báu chém các yêu tà. Chỉ một niệm này là ánh sáng soi phá cảnh tối tăm.......
Ngày 12/16/2018 7:58:03 PM.
Thế nào gọi là phóng sanh? Phóng sanh tức là nhìn thấy các loại chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống....
Ngày 12/2/2018 9:53:51 PM.
Đại sư Ấn Quang nói: “Xưa nay những bậc đại thánh đại hiền, không ai là không từ bỏ sự giết hại, thực hành phóng sinh, xem đó như phương cách để xoay chuyển, ngăn cản khuynh hướng giết hại của người đời, nhằm vun bồi quả phúc, làm nền tảng cho việc chấm dứt nạn đao binh, để người người cùng được vui hưởng tuổi trời....
Ngày 11/25/2018 8:16:36 PM.
Hôm nay, do ảnh hưởng bão số 9 Usagi vào đất liền, bầu trời trở nên xám xịt, mây đen vần vũ, gió thổi mạnh, những cơn mưa xối xả, có thể làm cho lòng người chùn xuống, khó cất bước chân về chùa tu tập. Thế nhưng, các Phật tử vẫn tập trung về chùa Huệ Viễn để có một ngày an lạc trong pháp tu chánh niệm niệm Phật. Vì sao?...
Ngày 11/11/2018 8:22:14 PM.
Đoàn đã được HT. Nhật Quang sách tấn, trong một ngày phải biết sắp đặt công việc để trôi tròn việc tu hành, đừng thả trôi, phế bỏ thời gian vô ích......
Ngày 11/4/2018 8:00:18 PM.
Đại sư Ấn Quang nói: “Hình thể giữa người và vật, do tội phước mà có sai khác. Đã may mắn được làm người thì phải thương xót loài vật cùng mang cái thân máu thịt này, cùng có tánh linh tri này mà tìm cách cứu vớt, che chở để chúng thoát khỏi sự giết hại thì người ấy đời đời sẽ được làm người......
Ngày 10/28/2018 7:41:40 PM.
Trong Linh Phong Tông Luận, Đại sư Ngẫu Ích nói: “Ra khỏi nhà lửa ba cõi, có hai con đường ngang và dọc. Dùng tự lực đoạn hoặc vượt thoát sinh tử, gọi là ra khỏi ba cõi theo chiều dọc, đó là việc khó, phải dần dần mới thành công. Nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương, gọi là ra khỏi ba cõi theo chiều ngang, đó là việc dễ, lại nhanh chóng thành công....
Ngày 9/30/2018 5:15:59 PM.
Kính mong tất cả mọi người mỗi khi nhìn thấy vật mạng sắp bị giết hại đều phát tâm từ bi, xả bỏ tài sản không bền chắc để thực hành phương tiện cứu giúp. Nếu bảo vệ được nhiều mạng sống, ắt tích chứa âm đức lớn lao, nhưng dù chỉ cứu sống được một con vật nhỏ, đó cũng là việc thiện....
Ngày 9/24/2018 9:48:50 PM.
Đại sư Liên Trì từng nói: “Phàm phu buông thả tâm, người mới học Phật thu nhiếp tâm, sau đó mới được tâm. Thu nhiếp tâm không chỉ có một phương pháp, công cao dễ tiến, niệm Phật làm đầu. Người xưa nói: “Học đạo những môn khác như kiến bò lên non cao, niệm Phật vãng sinh dễ như thuận buồm xuôi gió”....
Ngày 9/10/2018 8:09:08 PM.
Với ý nghĩa vô cùng rộng lớn như thế, hôm nay ngày 09.9.2018 (nhằm ngày 30.7 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội gieo trồng hạt giống từ tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi, “thương người, thương vật”...
^