Ngày 3/11/2019 11:00:19 PM.
Trong Bước Đầu Học Phật, HT Thích Thanh Từ cũng từng dạy: “Chỉ vì Tam Bảo vì chúng sanh mà cúng dường, đây là tâm hồn cao thượng quảng đại vị tha. Làm việc bố thí cúng dường cao đẹp như vậy công đức làm sao giới hạn được....
Ngày 3/3/2019 8:22:42 PM.
Nắm rõ được lẽ trên, sáng ngày hôm nay (3.3.2019), Thầy Thích Pháp Đăng đã hướng dẫn các Phật tử trẻ trong nhóm Nếp Sống Đạo - là những sinh viên tham dự khóa tu tuổi trẻ đầu tiên tại chùa Huệ Viễn - cùng các Phật tử thực hiện chuyến cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (Tăng, Ni). Sau đó, đến Thiền viện Thường Chiếu......
Ngày 2/25/2019 10:47:29 PM.
Nếu hay cứu tử, cần phải phóng sinh, đã phóng sinh tự nhiên trường thọ. Nhờ sự lợi ích thù thắng này, hồi hướng Tây phương, nguyện khắp cả chúng sanh đồng thành Phật đạo”....
Ngày 2/25/2019 10:47:23 PM.
Ngày 18 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (22/02/2019), tại trụ sở BTS GHPGVN huyện Thống Nhất (chùa Huệ Viễn, xã Hưng Lộc), đã tổ chức buổi họp đầu năm nhằm triển khai kế hoạch Phật sự năm 2019. ...
Ngày 2/19/2019 6:42:46 AM.
Bố thí tiền của chỉ cứu giúp nghèo khó trong một đời, bố thí thức ăn chỉ cứu giúp sinh mạng trong một ngày, nhưng bố thí giáo pháp có thể khiến người ra khỏi thế gian, công đức này đâu thể so sánh được!...
Ngày 1/23/2019 8:58:15 PM.
Đại sư Ưu Đàm nói: “Từ bi rộng lớn là môn học Phật đầu tiên, là con đường chính của Bồ tát. Khuyên bảo tiến tu là hạnh chủ yếu làm lợi ích mọi người, là nhân thù thắng của Tịnh nghiệp....
Ngày 1/19/2019 10:11:32 PM.
Từng dòng người niệm vang danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, tay người sau vịn vào vai người trước vừa bước đi vừa nhận những phần quà từ thiện tại Tịnh xá Ngọc Châu Như (TX. Vĩnh Châu – T. Sóc Trăng) là những hình ảnh không thể nào quên được mỗi khi cất bước đến khu Tịnh xá này để làm từ thiện....
Ngày 1/13/2019 8:01:26 PM.
Trong Văn giới sát phóng sinh có viết: “Hết thảy muôn loài mang máu huyết thần khí đều có tri giác cảm nhận, hết thảy những sinh vật động đậy bay nhảy đều cùng chung một thể tánh với ta. Để làm đầy bụng mình, có lẽ nào lại nên giết hại muôn vật? Trời cao sẵn đức hiếu sinh, thể theo đó nên dẫn dắt người còn lạc lối....
Ngày 1/1/2019 10:19:59 PM.
“Từ muôn phương đi chung một con đường Đến nơi đây dưới mái chùa yêu thương… Ngày hôm nay đang tu học hết lòng Nắm tay nhau đi như một dòng sông…”...
Ngày 12/24/2018 8:09:35 PM.
Trong Liên tông bảo giám nói: “Chuyên lòng nhất ý, giữ một câu niệm Phật. Chỉ một niệm này là bổn sư của ta. Chỉ một niệm này là Hóa Phật đến tiếp dẫn. Chỉ một niệm này là viên mãnh tướng phá địa ngục. Chỉ một niệm này là gươm báu chém các yêu tà. Chỉ một niệm này là ánh sáng soi phá cảnh tối tăm.......
Ngày 12/16/2018 7:58:03 PM.
Thế nào gọi là phóng sanh? Phóng sanh tức là nhìn thấy các loại chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống....
Ngày 12/2/2018 9:53:51 PM.
Đại sư Ấn Quang nói: “Xưa nay những bậc đại thánh đại hiền, không ai là không từ bỏ sự giết hại, thực hành phóng sinh, xem đó như phương cách để xoay chuyển, ngăn cản khuynh hướng giết hại của người đời, nhằm vun bồi quả phúc, làm nền tảng cho việc chấm dứt nạn đao binh, để người người cùng được vui hưởng tuổi trời....
^