Ngày 2/20/2018 9:16:41 PM.
Trong Bước đầu học Phật nói: “Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ.”...
Ngày 2/17/2018 11:00:07 PM.
“Xuân đến, xuân đi, ngỡ xuân hết Hoa nở, hoa tàn, chỉ là xuân” (Thiền sư Chân Không) Mùa xuân là tặng phẩm của đất trời, bởi khi mùa xuân tới cây cỏ đơm hoa, mọi loài sinh sôi nẩy nở. Và mùa xuân cũng là tặng phẩm của lòng người dành cho chính mình và người xung quanh!...
Ngày 2/5/2018 8:44:33 PM.
“Tại sao đối với chúng sinh phải nói Tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái mạng: Một là thân mạng, hai là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng, mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. Nói Tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân lành cho chúng, nếu nghe mà nhận được thì đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được thân người thì có thể phát tâm Bồ-đề, tin sâu Phật pháp, sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ mạng của chúng.”...
Ngày 1/28/2018 8:38:45 PM.
Pháp sư Viên Anh nói: “Người đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu A-mi-đà Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, trị được hết thảy tâm bệnh phiền não. Như thuốc A-già-đà có thể chữa tất cả bệnh. Thuốc thế gian mà còn có công dụng thù thắng, một loại thuốc trừ được muôn bệnh, huống chi là danh hiệu Phật vạn đức,...
Ngày 1/9/2018 9:28:12 PM.
Hòa thượng Thích Thanh Từ có dạy: “Không sát sanh : Nghĩa là không được giết hại mạng sống con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng của kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nếu làm, chúng ta đã trái lẽ công bằng, thiếu lòng nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật........
Ngày 1/5/2018 6:18:22 PM.
Hòa thượng Thích Thanh Từ có nói: “Lâu nay đa số người Việt Nam cho rằng: Đạo Phật là dành riêng cho các bậc già nua tuổi tác, nhờ câu kinh tiếng kệ an ủi những ngày tàn; hoặc kẻ bị tình đời đen bạc hay người đã mấy phen vấp ngã trên bước công danh quay về nương tựa cửa thiền, nhờ giọt nước cành dương rưới dịu đôi phần sầu hận;...
Ngày 12/25/2017 8:03:16 PM.
Theo kinh Đại A Di Đà, về thời đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời có một vị quốc vương tên Kiều Thi Ca. Vua Kiều Thi Ca nghe Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi vua xuất gia làm vị tỳ kheo hiệu là Pháp Tạng, một hôm Ngài đảnh lễ Phật quỳ xuống chấp tay cầu Phật chứng minh và phát 48 lời nguyện. Do nguyện lực ấy sau này thành Phật hiệu A Di Đà....
Ngày 12/25/2017 6:34:49 PM.
Chiều ngày 22.12, chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Thống Nhất do ĐĐ. Thích Pháp Đăng - Trưởng BTS GHPGVN huyện Thống Nhất làm trưởng đoàn đến Giáo xứ Hưng Bình (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) thăm và chúc mừng Giáng sinh 2017....
Ngày 12/10/2017 8:51:01 PM.
Thế nào gọi là phóng sanh? Phóng sanh tức là nhìn thấy các loại chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống....
Ngày 12/10/2017 6:42:39 PM.
...Trước cảnh tang thương ấy, chuyến xe từ thiện của chúng tôi tiếp tục lăn bánh trên con đường tìm đến những vùng đất, những con người đã đỏ mắt trong tâm bão nhằm khỏa lấp nỗi bi thương và xoa dịu nỗi mất mát mà người dân đã phải gánh chịu; và Khánh Hòa – xứ trầm hương là điểm đến của đoàn chúng tôi trong chuyến hành trình từ thiện lần này.......
Ngày 12/3/2017 8:32:43 PM.
Trong Niệm Phật Chỉ Nam khai thị: Bậc Cao đức ngày xưa nói: “Muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình”, theo nghiệp nhận lấy quả báo, người lành sinh vào những đường lành trong cõi trời người, khi phước hết lại đọa, khó được dễ mất. Kẻ ác rơi vào các nẻo ác, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, thời gian lâu dài đau khổ vô cùng, dễ vào khó ra, luân hồi trong sáu nẻo, không biết bao giờ mới dừng nghỉ. ...
Ngày 11/21/2017 9:53:49 PM.
Hoà Thượng Thích Thanh Từ có dạy về việc không sát sanh: nghĩa là không được giết hại mạng sống con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng của kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy....
^