PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 11 ÂM LỊCH

Ngày đăng: 09.01.2018 21:28

Hòa thượng Thích Thanh Từ có dạy: “Không sát sanh : Nghĩa là không được giết hại mạng sống con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng của kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nếu làm, chúng ta đã trái lẽ công bằng, thiếu lòng nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật......

Hòa thượng Thích Thanh Từ có dạy: “Không sát sanh : Nghĩa là không được giết hại mạng sống con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng của kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nếu làm, chúng ta đã trái lẽ công bằng, thiếu lòng nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật. Giết hại mạng sống người có ba: trực tiếp giết, xúi bảo người giết, tùy hỷ trong việc giết hại. Phật tử không tự tay mình giết mạng người, không dùng miệng xúi bảo đốc thúc kẻ khác giết, khi thấy họ giết hại nhau chỉ một bề thương xót, không nên vui thích. Đó là giữ giới không sát sanh. Nhưng suy luận rộng ra, chúng ta quý trọng mạng sống của chúng ta, những con vật cũng quý trọng mạng sống của nó, để lòng công bằng tràn đến các loài vật, nếu không cần thiết, chúng ta cũng giảm bớt giết hại sinh mạng của chúng.”

Chính vì lẽ đó, sáng ngày hôm nay 07.01.2018 (nhằm ngày 21.11 năm Đinh Dậu), quý Thầy chùa Huệ Viễn đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh, hướng dẫn quý Phật tử làm việc lành, mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người xung quanh theo như lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú:

“Không làm các việc ác
Siêng làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đó là lời Phật dạy.”

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận: 

 

 

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^