CHUYẾN CÚNG DƯỜNG ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT TẠI THIỀN VIỆN TRÍ ĐỨC

Ngày đăng: 20.02.2018 21:16

Trong Bước đầu học Phật nói: “Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ.”.

Trong Bước đầu học Phật nói: “Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ.”

Do vậy, sáng hôm nay ngày 19.02.2018 (nhằm mùng 04 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng (Trụ trì chùa Huệ Viễn, Thống Nhất-Đồng Nai) đã hướng dẫn các Phật tử đến cúng dường chư Tăng tại Thiền viện Trí Đức, nhằm giúp cho Tam Bảo mãi trường tồn, chư Tăng có điều kiện để tu học, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

Chuyến cúng dường tại Thiền viện Trí Đức đã thập phần viên mãn, mọi người đều hoan hỷ trong niềm an lạc, góp phần vun trồng, tô sắc thêm ao sen báu nơi cõi nước Tịnh Độ của đức Phật A-Mi-Đà.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^