CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG CHÙA VẠN ĐỨC – THỦ ĐỨC

Ngày đăng: 21.08.2017 15:16

Hằng năm, mỗi độ hè về, Chư Tăng dừng bước du hóa (cấm túc), ở yên một nơi hay một trú xứ tập trung nào đó gọi là an cư (ở yên) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam Vô Lậu Học (Giới, Định, Tuệ). Thế nên, việc An Cư Kiết Hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng ngũ xuất gia..

 Hằng năm, mỗi độ hè về, Chư Tăng dừng bước du hóa (cấm túc), ở yên một nơi hay một trú xứ tập trung nào đó gọi là an cư (ở yên) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam Vô Lậu Học (Giới, Định, Tuệ). Thế nên, việc An Cư Kiết Hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng ngũ xuất gia.

Đối với Phật tử tại gia, đây lại là một cơ hội tốt để gieo trồng hạt giống lành trên mảnh ruộng màu mỡ của Tăng bảo, nền tảng của mọi công đức lành, hầu giúp một phần nào để Chư Tăng an tâm tu học, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. 

Hiểu rõ lẽ trên, Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã hướng dẫn các Phật tử trang nghiêm cúng dường Chư Tăng chùa Vạn Đức – Thủ Đức vào sáng hôm nay (20.8.2017, nhằm ngày 29.6 nhuần năm Đinh Dậu) với tổng số tịnh tài là 34 triệu đồng. Chuyến cúng dường trường hạ chùa Vạn Đức đã thập phần viên mãn trong sự hoan hỷ của đại chúng.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận: 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^