CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN TẠI THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

Ngày đăng: 16.06.2018 20:33

Trong Bước Đầu Học Phật nói: “Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ”..

Thế nên, nhân mùa An cư kiết hạ PL.2562, sáng 16.6.2018, Thầy Thích Pháp Đăng (Trụ trì chùa Huệ Viễn, Thống Nhất - Đồng Nai) đã hướng dẫn các Phật tử đến thiền viện Thường Chiếu vấn an sức khỏe Đại lão HT Viện chủ Thích Thanh Từ, HT Thích Nhật Quang (Trụ trì Thiền viện), và dâng cúng trai phạn cho gần 300 chư Tăng hiện tu học tại đây với tổng số tịnh tài là 36.000.000 đồng.

Đoàn đã được HT. Nhật Quang sách tấn, trong một ngày phải biết sắp đặt công việc để trôi tròn việc tu hành, đừng thả trôi, phế bỏ thời gian vô ích, vừa tu hành vừa làm việc lành, lợi ích cho Đạo, tốt đẹp cuộc đời thì viên mãn con đường Phật quả. Tiếng tụng kinh Bát-nhã hùng tráng vang lên tại trai đường như nhắc nhở người con Phật luôn thắp sáng trí tuệ, không mê lầm, mãi tiến tu cho đến ngày viên mãn Phật quả.

Một số hình ảnh ghi nhận:

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^