HOẰNG PHÁP TẠI NHA TRANG.

Ngày đăng: 31.08.2017 16:16

Nhận được lời mời từ Ban tổ chức, thầy Thích Pháp Đăng (trụ trì Chùa Huệ Viễn) đã đến thăm và thuyết giảng Phật pháp tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà trong 2 ngày, thứ ba 29/8/2017 và thứ tư 30/08/2017, tại các chùa như: Chùa Bảo Quang, Chùa Mỹ Long, Chùa Sắc Tứ Minh Thiện, Chùa Hải Ấn..

Nhận được lời mời từ Ban tổ chức, thầy Thích Pháp Đăng (trụ trì Chùa Huệ Viễn) đã đến thăm và thuyết giảng Phật pháp tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà trong 2 ngày, thứ ba 29/8/2017 và thứ tư 30/08/2017, tại các chùa như: Chùa Bảo Quang, Chùa Mỹ Long, Chùa Sắc Tứ Minh Thiện, Chùa Hải Ấn.

Sau đây vài hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^