KHÓA TU MỘT NGÀY THÁNG 02 NĂM MẬU TUẤT

Ngày đăng: 01.04.2018 21:46

Vì lợi ích thiết thực đó, chủ nhật 31/03/2018 (nhằm 16/02 âl), chùa Huệ Viễn đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày, để mọi người đem Phật vào tâm mình, buông xả phiền não bất an, được an vui trong cuộc sống hiện tại và gặt hái quả Tịnh độ ở tương lai..

Trong Tu Học Để Chuyển Hóa Phiền Não nói rằng: “Chúng con là những người ham học, nhưng nhiều khi chỉ lo học để tìm danh kiếm lợi, mong đạt tới những địa vị trong xã hội chứ không phải để khai thông tâm trí và tìm kiếm những pháp môn tu tập có thể chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong tự thân và ngoài xã hội. Có những người trong chúng con chỉ học vì bằng cấp, có những người chỉ học để có khả năng đàm thuyết và tự chứng tỏ mình là người học rộng biết nhiều.

Con không muốn học như họ. Con muốn nghe lời Thế Tôn, học giáo lý của Ngài chỉ vì mục đích là thực hiện giải thoát, chuyển hóa phiền não, và chế tác hiểu biết và thương yêu, như Ngài đã dạy trong nhiều kinh văn. Trong kinh Người Bắt Rắn, Ngài đã dạy rằng không nên học giáo lý với chủ ý tranh luận hơn thua mà phải học với mục đích tu tập giải thoát. Con nguyện mỗi khi học hỏi kinh điển, nhất là các kinh luận đại thừa, con sẽ luôn luôn đặt câu hỏi: Những giáo lý thậm thâm trong này có liên hệ gì tới những khổ đau đang có mặt trong con và trong cuộc đời không? Con phải học như thế nào để có thể đem áp dụng những lời dạy trong này vào sự thực tập chuyển hóa các phiền não và khó khăn trong hiện tại, để sống tốt hơn, vui hơn và chân thành hơn trong thế giới biết ơn?”

Vì lợi ích thiết thực đó, chủ nhật 31/03/2018 (nhằm 16/02 âl), chùa Huệ Viễn đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày, để mọi người đem Phật vào tâm mình, buông xả phiền não bất an, được an vui trong cuộc sống hiện tại và gặt hái quả Tịnh độ ở tương lai.

Sau đây vài hình ảnh được ghi nhận:

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10

11

12

13

14

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^