KHÓA TU NIỆM PHẬT – THÁNG 9 NĂM MẬU TUẤT

Ngày đăng: 28.10.2018 19:41

Trong Linh Phong Tông Luận, Đại sư Ngẫu Ích nói: “Ra khỏi nhà lửa ba cõi, có hai con đường ngang và dọc. Dùng tự lực đoạn hoặc vượt thoát sinh tử, gọi là ra khỏi ba cõi theo chiều dọc, đó là việc khó, phải dần dần mới thành công. Nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương, gọi là ra khỏi ba cõi theo chiều ngang, đó là việc dễ, lại nhanh chóng thành công..

 Tổ Huệ Viễn nói: “Thành công cao, dễ tiến tu; niệm Phật là bậc nhất”. Kinh Đại Tập nói: “Thời mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có ai thành đạo, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được giải thoát”, ví như thuyền vượt qua biển chẳng nhọc công sức. Người có thể tin tưởng lối tắt Tây Phương, chí thành phát nguyện, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh là bậc đại trượng phu chân chánh. Nếu lòng tin không chân thật, phát nguyện không khẩn thiết, thực hành không gắng sức, Phật dù có đại từ bi làm thuyền, nhưng nếu chúng sinh chẳng chịu lên thuyền, cũng không làm sao được!”

Với lợi ích thiết thực đó, chủ nhật ngày 28/10/2018 (nhằm ngày 20/9 năm Mậu Tuất), Chùa Huệ Viễn đã tổ chức khóa tu Niệm Phật Một Ngày nhằm giúp cho quý Phật tử có được an vui trong giây phút hiện tại, buông xả những phiền não, vọng tưởng qua phương pháp niệm Phật, trồng nhân Tịnh độ sẽ được quả Tịnh độ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^