KHÓA TU NIỆM PHẬT CUỐI NĂM KỶ HỢI 2019

Ngày đăng: 12.01.2020 21:19

Đại sư Ưu Đàm nói: “Từ bi rộng lớn là môn học Phật đầu tiên, là con đường chính của Bồ tát. Khuyên bảo tiến tu là hạnh chủ yếu làm lợi ích mọi người, là nhân thù thắng của Tịnh nghiệp..

Khuyên một người, hai người, cho đến nhiều người, đó là sự bố thí pháp trong nhà Phật. Niệm một đức Phật, hai đức Phật, cho đến muôn đức Phật, nhằm để tiến đến đạo diệu huyền Cực Lạc. Định khóa mỗi ngày niệm ngàn câu Phật, tích lũy từ tháng đến năm thì có ba mươi sáu vạn câu Phật. Tích lũy không lười biếng, thì cũng gần với địa vị Phật. Mỗi ngày làm một việc thiện nhỏ, tích lũy từ tháng đến năm thì có ba trăm sáu mươi việc lành. Siêng năng tích lũy, thì cũng gần với bậc quân tử.

 

Thường vì bạn đạo giúp đỡ lẫn nhau, một người thối lui biếng nhác thì chung sức nắm tay dẫn dắt tiến lên. Một người bỏ tu tập theo phàm tục, thì bạn bè lần lượt quan tâm, giúp đỡ. Tuy không thể truyền bá giáo pháp lợi ích rộng khắp mọi loài, nhưng cũng có thể ôn cũ để biết mới. Đâu chẳng thấy cho người một đồng tiền, mà người còn gọi là nhận ân huệ; giúp người một lời có ích, lẽ nào họ lại không hay biết?”

Thế nên, chủ nhật ngày 12/01/2020 (nhằm ngày 18/12 năm Kỷ Hợi), Chùa Huệ Viễn đã tổ chức khóa tu Niệm Phật Một Ngày Cuối Năm nhằm giúp cho quý Phật tử cùng nhau tiến tu tịnh nghiệp, vững bền trong giáo pháp và có được an vui trong giây phút hiện tại, buông xả những phiền não, vọng tưởng, trồng nhân Tịnh độ sẽ được quả Tịnh độ.

Trước thềm năm mới, Phật tử trong và ngoài nước đã trao tặng những phần quà Tết cho các hộ nghèo tại địa phương, mang lại cái Tết sum vầy, ấm no, đầy đủ cho những người dân sở tại.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^