KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY ĐẦU NĂM MẬU TUẤT

Ngày đăng: 05.03.2018 20:57

Tâm của chúng sinh cũng như dòng nước luôn tuôn chảy, nếu pha những chất dơ bẩn thì nước trở thành vẫn đục, nhơ nhớp. Ngược lại nếu pha vào dòng nước những chất thơm tho thì nước sẽ trở thành thơm mát. Do đó nếu tâm chỉ nghĩ đến những cảnh tượng phiền não khổ đau thì luôn luôn sẽ bị phiền não khuấy đục. Ngược lại niệm Phật một giờ thì có một giờ an lạc, một ngày thì có một ngày an lạc.....

Tâm của chúng sinh cũng như dòng nước luôn tuôn chảy, nếu pha những chất dơ bẩn thì nước trở thành vẫn đục, nhơ nhớp. Ngược lại nếu pha vào dòng nước những chất thơm tho thì nước sẽ trở thành thơm mát. Do đó nếu tâm chỉ nghĩ đến những cảnh tượng phiền não khổ đau thì luôn luôn sẽ bị phiền não khuấy đục. Ngược lại niệm Phật một giờ thì có một giờ an lạc, một ngày thì có một ngày an lạc. Chúng sinh hằng ngày chuyên nghĩ đến những điều tội lỗi như tham-sân-si…và miệng thốt ra những lời tội ác, thân làm những việc xấu xa. Nay nếu biết niệm Phật thì bộ ba thân, khẩu, ý không có cơ hội thực hành những ác nghiệp, tâm trí sẽ sáng suốt, bệnh tật cũng vì thế mà thuyên giảm và cuộc đời sẽ vô cùng an vui tự tại.

Hiểu được lẽ đó, hôm nay, ngày 04.3.2018 (nhằm ngày 16.01 năm Mậu Tuất), chùa Huệ Viễn tổ chức khóa tu Niệm Phật một ngày nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành theo pháp môn Niệm Phật, gieo trồng căn lành nơi cõi Tịnh Độ của đức Phật A-Mi-Đà, nguyện sanh nơi Cực Lạc, đồng sanh Tây phương, đồng thành Phật đạo.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận! 


 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^