KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY THÁNG 10 ÂM LỊCH

Ngày đăng: 03.12.2017 20:32

Trong Niệm Phật Chỉ Nam khai thị: Bậc Cao đức ngày xưa nói: “Muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình”, theo nghiệp nhận lấy quả báo, người lành sinh vào những đường lành trong cõi trời người, khi phước hết lại đọa, khó được dễ mất. Kẻ ác rơi vào các nẻo ác, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, thời gian lâu dài đau khổ vô cùng, dễ vào khó ra, luân hồi trong sáu nẻo, không biết bao giờ mới dừng nghỉ. .

Trong Niệm Phật Chỉ Nam khai thị: Bậc Cao đức ngày xưa nói: “Muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình”, theo nghiệp nhận lấy quả báo, người lành sinh vào những đường lành trong cõi trời người, khi phước hết lại đọa, khó được dễ mất. Kẻ ác rơi vào các nẻo ác, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, thời gian lâu dài đau khổ vô cùng, dễ vào khó ra, luân hồi trong sáu nẻo, không biết bao giờ mới dừng nghỉ. Đó đều là do một niệm bất giác, quên chơn đuổi theo vọng, khởi hoặc tạo nghiệp, chịu khổ vô cùng. Nếu một niệm giác mà niệm Phật thì tâm hợp với Phật, chuyển nghiệp đoạn hoặc, bỏ vọng về chơn, thành tựu Phật đạo viên mãn, thế thì đâu chỉ nhanh chóng được lên Cực Lạc, thoát khỏi luân hồi thôi sao? Không ai hiểu rõ lý này lại chẳng niệm Phật.

Do đó, chủ nhật ngày 03.12.2017 (nhằm 16.10 Đinh Dậu), chùa Huệ Viễn đã tổ chức khoá tu Niêm Phật một ngày, nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử thực tập chánh niệm niệm Phật để có được niềm an vui ngay trong hiện tại. Khoá tu kết thúc vào buổi chiều cùng ngày, trong âm ba vang vọng tiếng tụng kinh A Mi Đà và sáu chữ hồng danh của chư Phật, như đánh thức người con Phật luôn sống trong chánh niệm, tín nguyện hạnh sâu chắc, không thoái chuyển.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận:

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^