KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY THÁNG 10 MẬU TUẤT

Ngày đăng: 25.11.2018 20:16

Hôm nay, do ảnh hưởng bão số 9 Usagi vào đất liền, bầu trời trở nên xám xịt, mây đen vần vũ, gió thổi mạnh, những cơn mưa xối xả, có thể làm cho lòng người chùn xuống, khó cất bước chân về chùa tu tập. Thế nhưng, các Phật tử vẫn tập trung về chùa Huệ Viễn để có một ngày an lạc trong pháp tu chánh niệm niệm Phật. Vì sao?.

Người niệm Phật dần dần chuyển hóa những chủng tử nghiệp bất thiện trong tâm thức thành chủng tử thiện, huân tập những chủng tử công đức, phước báo giống như chư Phật, chư Bồ-tát vào tâm thức của mình, làm phát triển lớn mạnh những chủng tử thiện vốn có trong tâm thức (cũng có thể hình tượng hóa là đánh thức ông Phật trong tâm mình, hay làm cho hạt giống Phật sinh trưởng và phát triển, hiện hành); càng tu tập càng chuyển hóa, từ tâm chúng sinh phàm phu thành tâm Phật.

Một khi tâm hành giả đã chuyển hóa thì chắc chắn cảnh giới sẽ chuyển hóa theo. Tùy mức độ chuyển hóa của tâm mà con người và hoàn cảnh sống của người niệm Phật có những thay đổi, và nhất là khi từ bỏ thân xác này (khi mãn phần, đời sống này chấm dứt) thì hành giả sẽ sinh vào cảnh giới tương ưng với thiện nghiệp của mình.Người tu Tịnh độ cầu vãng sinh về Cực lạc sẽ theo tâm niệm, nguyện lực của mình và công năng tu tập, nương Phật lực của Đức Phật A Di Đà mà thể nhập cảnh giới Cực lạc.

Như thế thì niệm Phật chẳng những làm thay đổi con người và hoàn cảnh hiện tại của mình, mà sau khi thân hoại mạng chung, xả bỏ báo thân này còn có thể thay đổi cảnh giới, chuyển phàm thành Thánh, từ chúng sinh thành thượng thiện nhơn, Bồ-tát, Phật. Niệm Phật thành Phật chính là giá trị cao nhất của pháp môn Niệm Phật. Với lợi ích thiết thực đó, chủ nhật ngày 25/11/2018 (nhằm ngày 19/10 năm Mậu Tuất), Chùa Huệ Viễn đã tổ chức khóa tu Niệm Phật Một Ngày nhằm giúp cho quý Phật tử có được an vui trong giây phút hiện tại, buông xả những phiền não, vọng tưởng, trồng nhân Tịnh độ sẽ được quả Tịnh độ.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^