KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY THÁNG 6 NĂM MẬU TUẤT, PHÁT TẬP, SÁCH TỪ THIỆN

Ngày đăng: 29.07.2018 20:52

Trong Phật giáo, pháp tu đơn giản nhất chính là một câu Nam Mô A Mi Đà Phật. Pháp tu sâu xa nhất cũng là một câu Nam Mô A Mi Đà Phật. Rất đơn giản thì dành cho hạng người buôn bán nhỏ, người bình dân, kẻ tôi tớ. Quá sâu xa thì trên đấng Bồ Tát Đẳng giác cũng không thể hiểu hết..

Một câu Nam Mô A Mi Đà Phật cũng rất đơn giản, rất sâu xa, tột cùng viên mãn những thuần thục, hết sức bình thường nhưng huyền diệu, dễ hành trì nhưng cũng khó giải thích. Một câu Nam Mô A Mi Đà Phật là mục đích chủ yếu mà Phật thị hiện nơi cõi đời ô trược này cũng là đại pháp vô thượng thông suốt bổn nguyện của đức Phật. Đó cũng là tinh hoa trí tột của ba tạng giáo điển.

Vì lợi ích thiết thực như vậy, hôm nay, ngày 29.7.2018 (17.6 Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng tổ chức khóa tu Niệm Phật một ngày nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành pháp môn niệm Phật, vững bước tiến tu trên con đường giác ngộ giải thoát.

Bên cạnh đó, sau khi kết thúc thời khóa buổi sáng, với sự trợ duyên của quý Phật tử trong và ngoài nước, Thầy Pháp Đăng đã tổ chức buổi phát tập, sách và dụng cụ học tập từ thiện cho những em học sinh tại khu vực huyện Thống Nhất, nhằm trang bị cho các em những vật dụng cần thiết trong năm học sắp tới này.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^