KHOÁ TU NIỆM PHẬT - PHÁT QUÀ TỪ THIỆN TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO

Ngày đăng: 28.01.2018 20:38

Pháp sư Viên Anh nói: “Người đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu A-mi-đà Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, trị được hết thảy tâm bệnh phiền não. Như thuốc A-già-đà có thể chữa tất cả bệnh. Thuốc thế gian mà còn có công dụng thù thắng, một loại thuốc trừ được muôn bệnh, huống chi là danh hiệu Phật vạn đức,.

Pháp sư Viên Anh nói: “Người đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu A-mi-đà Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, trị được hết thảy tâm bệnh phiền não. Như thuốc A-già-đà có thể chữa tất cả bệnh. Thuốc thế gian mà còn có công dụng thù thắng, một loại thuốc trừ được muôn bệnh, huống chi là danh hiệu Phật vạn đức, bốn bước một câu A-mi-đà, bốn bước một câu thường hằng như thế, dần dần cảm thấy tâm địa thanh thoát, phiền não tự tiêu diệt. Lại có lúc nhiều việc, tâm ưu phiền, đêm dài không an giấc cũng chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, lát sau thì thân tâm được an định, sẽ đi vào giấc ngủ dễ dàng, lại không có mộng mị. Lúc biên chép cũng niệm Phật không ngừng, mỗi nét bút là một danh hiệu Phật, chánh niệm không tán loạn thì viết lâu cũng không thấy nhọc nhằn. Nếu người người đều tin pháp môn niệm Phật này, tinh tấn không ngừng nghỉ, niệm đến tâm cảnh đều vắng lặng thì phiền não không có chỗ sanh”.

Chính vì điều đó, hôm nay, ngày 28.01.2018 (nhằm ngày 12.12 năm Đinh Dậu), chùa Huệ Viễn tổ chức khóa tu Niệm Phật một ngày nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành theo pháp môn Niệm Phật, gieo trồng căn lành nơi cõi Tịnh Độ của đức Phật A-Mi-Đà, nguyện sanh nơi Cực Lạc, đồng sanh Tây phương, đồng thành Phật đạo.

Bên cạnh đó, chùa Huệ Viễn còn tổ chức chương trình từ thiện cuối năm, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực xung quanh Tự viện, nhằm thấu hiểu, trang trải phần nào nỗi khó nhọc của người dân mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận:

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^