KÍNH MỪNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A MI ĐÀ - KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY THÁNG 11 NĂM KỶ HỢI

Ngày đăng: 16.12.2019 23:40

Nhằm vun bồi hạt giống Bồ đề, gieo trồng ruộng phước trên mảnh ruộng tâm, hôm nay ngày 15/12/2019 (nhằm 20/11 Kỷ Hợi), chùa Huệ Viễn tổ chức khóa tu Niệm Phật một ngày nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành theo pháp môn Niệm Phật, gieo trồng căn lành nơi cõi Tịnh Độ của đức Phật A-Mi-Đà, nguyện sanh nơi Cực Lạc, đồng sanh Tây phương, đồng thành Phật đạo..

Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã chỉ dạy "Người tu niệm Phật khi đã định thời khoá thì phải giữ cho vững. Nếu có việc mà bỏ , trong lòng phải cảm thấy ray rứt rồi tiếp tục đi niệm Phật, có thể dần dần mới tiến được. Còn dễ dàng bỏ trôi, chính là buông trôi chính mình. Thời gian qua mau lắm, nên tận dụng tu hành. ngoài thời khoá quy định ra, hễ rảnh lúc nào niệm Phật ngay lúc ấy đừng bỏ phí. Nằm võng vẫn niệm được, lặt rau, đi đường cũng niệm được. Tập dần thành thói quen, đã thành thói quen sẽ có sức mạnh dẫn dắt mình, thói quen niệm Phật dẫn mình đến chỗ an định sáng suốt, đến thế giới Cực Lạc".

Chính vì lẽ đó, nhằm vun bồi hạt giống Bồ đề, gieo trồng ruộng phước trên mảnh ruộng tâm, hôm nay ngày 15/12/2019 (nhằm 20/11 Kỷ Hợi), chùa Huệ Viễn tổ chức khóa tu Niệm Phật một ngày nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành theo pháp môn Niệm Phật, gieo trồng căn lành nơi cõi Tịnh Độ của đức Phật A-Mi-Đà, nguyện sanh nơi Cực Lạc, đồng sanh Tây phương, đồng thành Phật đạo.

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^