NIỆM PHẬT MỘT NGÀY THÁNG 8 NĂM CANH TÝ

Ngày đăng: 07.10.2020 12:17

Đại sư Tĩnh Am từng khuyến tấn: “Đừng thấy khó mà sợ hãi lùi bước, đừng cho dễ mà khinh thường, đừng ham mau mà không giữ được bền lâu, đừng lười nhác mà mất lòng dõng mãnh, đừng rụt rè mà giảm khí thế đang lên, đừng vì chần chờ mà hẹn nay, hẹn mai....

Đại sư Tĩnh Am từng khuyến tấn: “Đừng thấy khó mà sợ hãi lùi bước, đừng cho dễ mà khinh thường, đừng ham mau mà không giữ được bền lâu, đừng lười nhác mà mất lòng dõng mãnh, đừng rụt rè mà giảm khí thế đang lên, đừng vì chần chờ mà hẹn nay, hẹn mai. Đừng tự cho mình ngu mà buông thả tất cả, đừng vì căn cơ chậm lụt mà mặc cảm rằng mình không được dự phần. Ví như trồng cây, trồng lâu thì rễ lần càng ăn sâu. Lại ví như mài dao, mài hoài thì dao cùn cũng phải bén. Đâu nên vì cạn mà không trồng, để mặc cho cây khô héo; hay vì cùn mà không mài, để mặc cho dao sét rỉ, thành vật vô dụng.

Lại nữa, phải lấy Phật pháp làm roi giục, lấy bạn lành làm tay dắt. Vội mấy cũng không rời, trọn đời luôn bám chặt. Như vậy, không còn lo gì thối chuyển nữa.”

 

 

Thế nên, chủ nhật ngày 04/10/2020 (nhằm ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý), Chùa Huệ Viễn đã tổ chức khóa tu Niệm Phật Một Ngày nhằm giúp cho quý Phật tử hội tụ cùng nhau tiến tu tịnh nghiệp, vững bền trong giáo pháp và có được an vui trong giây phút hiện tại, buông xả những phiền não, vọng tưởng, trồng nhân Tịnh độ sẽ được quả Tịnh độ.

Trong ngày này, đoàn Phật tử (Hóc Môn - Tp HCM) đã trao tặng 100 phần quà từ thiện đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^