PG HUYỆN THỐNG NHẤT BỐ-TÁT TẠI CHÙA HUỆ VIỄN

Ngày đăng: 08.07.2018 17:15

Sáng nay, 28-6-2018 (15-5-Mậu Tuất), tại trụ sở BTS PG huyện Thống Nhất- Chùa Huệ Viễn (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), chư tôn đức Tăng BTS GHPGVN huyện, Trụ trì các Tự viện thuộc huyện đã cùng bố-tát tụng giới chung..

TT Thích Nhật Nhã, Cố vấn BTS PG huyện đã cùng chư Tăng đã thực hiện các nghi thức thiền môn, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Huệ Viễn. Tại buổi lễ, ĐĐ Thích Pháp Đăng,Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Thống Nhất đã trùng tuyên giới luật Phật chế định giữa đại chúng, ôn lại những điều Phật dạy nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội. Như luật Phật chế, trong 3 tháng mùa mưa, chư Tăng phải ở lại một trú xứ nhất định, an cư tu học để thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới - Định - Tuệ.

Mùa an cư năm nay, BTS Phật giáo huyện Thống Nhất đã tổ chức cho chư tôn đức thành viên BTS, Trụ Trì các Tự viện tập trung Bố-tát chung tại chùa Huệ Viễn mỗi nửa tháng vào ngày 15 và 30 âm lịch.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư tôn đức Tăng Ni vân tập về trụ sở BTS.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^