PG HUYỆN THỐNG NHẤT CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày đăng: 16.07.2018 17:41

Trong Bước đầu học Phật nói: "Cúng dường là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ.".

Thể theo tinh thần cao quý đó, sáng hôm nay, ngày 15.7.2018 (nhằm 03.6 năm Mậu Tuất), Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất, do Thầy Thích Pháp Đăng - Trưởng Ban Trị sự PG huyện làm Trưởng đoàn, cùng Chư Tôn đức Trụ trì các tự viện thuộc huyện, và Phật tử khắp mười phương đã dâng tịnh tài, tịnh vật cúng dường 6 trường hạ An cư tập trung của Phật giáo tỉnh Đồng Nai gồm: Tổ đình Quốc Ân Kim Cang, chùa Giác Minh, chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Trường Trung cấp Phật học Tăng, Trường Trung cấp Phật học Ni, với tổng kinh phí trên 200.000.000 đồng.

Việc cúng dường với ý nghĩa góp phần thắp sáng mãi ngọn đuốc chánh pháp ở thế gian đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của người con Phật

Một số hình ảnh ghi nhận:

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^