PG HUYỆN THỐNG NHẤT HÒA HỢP BỐ TÁT CHUNG

Ngày đăng: 11.08.2018 23:22

Sáng nay 10/8/2018, chư Tôn đức thành viên BTS GHPGVN huyện Thống Nhất, Trụ trì các Tự viện đã vân tập tại Trụ sở BTS – Chùa Huệ Viễn, cùng hòa hợp bố-tát tụng giới chung..

Giữa đại chúng, ĐĐ. Thích Pháp Đăng, Trưởng BTS Phật giáo huyện đã trùng tuyên giới luật, để đại chúng cùng ôn lại những điều Đức Phật đã dạy, sống tỉnh thức, thanh lọc thân tâm, trau giồi Giới - Định - Tuệ, nhằm hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Cũng nhân dip này, các Phật tử nhóm “A Di Đà Phật” và gia đình Phật tử Diệu Bình đã thành kính dâng tịnh tài tịnh vật cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni, hồi hướng công đức nguyện Tam Bảo mãi trường tồn ở thế gian, chánh pháp mãi được lưu bố rộng khắp, chúng sanh hết khổ an vui, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^