PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 11 MẬU TUẤT

Ngày đăng: 16.12.2018 19:58

Thế nào gọi là phóng sanh? Phóng sanh tức là nhìn thấy các loại chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống..

Tại sao phải phóng sanh? Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: “Nếu nghiệp ác có hình tướng thì khắp cả hư không cũng không thể dung chứa hết được.” Chúng ta ngay trong kiếp này tạo nghiệp giết hại chúng sanh quả thật đã không thể tính đếm được, huống chi đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp!

Sao có thể không tự mình kịp thời sám hối, cố gắng phóng sanh, hầu mong đền trả nợ nần trong muôn một! Việc phóng sanh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình. Nên khởi lòng bi mẫn phóng sanh, xem sinh mạng của loài vật như sinh mạng của chính mình. Được vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng, điên đảo; sẽ chẳng tạo nghiệp giết hại; sẽ chẳng thiếu món nợ sát sinh; nên chẳng phải luân hồi thọ nhận quả báo nữa.

Thế nên, hôm nay ngày 16.12.2018 (nhằm ngày 10.11 năm Mậu Tuất), chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội nuôi lớn hạt giống từ tâm, đạt được sự an vui trong cuộc sống hiện tại và mai sau, sen chín phẩm nở hoa nơi cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà.

Pháp hội Phóng Sanh đã thành tựu viên mãn trong âm thanh vang vọng của tiếng niệm Phật. Nguyện đem tất cả công đức phóng sanh ngày hôm nay hồi hướng cho bốn ơn, ba cõi, chúng sanh khắp trong pháp giới đều trọn thành Phật đạo.

Buổi sáng cùng ngày, Thầy Thích Pháp Đăng đã có buổi thuyết giảng tại chùa Diên Quang (H. Quế Võ, T. Bắc Ninh), mang phương pháp niệm Phật hoằng dương rộng khắp, đem niềm an vui đến cho mọi người trên mọi miền đất nước.

Nam mô A Mi Đà Phật!

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^