PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 3 - MẬU TUẤT

Ngày đăng: 06.05.2018 10:52

Hôm nay ngày 06.5.2018 (nhằm ngày 21 tháng 3 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng Sanh tháng 3 năm Mậu Tuất nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội gieo trồng hạt giống từ tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi, “thương người, thương vật”.

Trong Liên Trì Cảnh Sách có nói: “Trên đời có một việc thiện lớn nhất mà tất cả người đời đều có thể thực hành được. Nhưng việc đại thiện này lại bị người đời huỷ báng, khinh chê, ngăn cản và phê bình, lại còn khinh bỉ và coi thường nữa. Việc đại thiện nhất này chính là phóng sinh. Phóng sinh chính là việc thiện lớn nhất để người đời thoát khỏi nạn binh đao và giết chóc chiền miên. Người thực hành hạnh này thành tựu được nguyện vọng khoẻ mạnh, sống lâu, gia đình đoàn tụ, giàu sang và an lạc. Kinh Dược Sư nói rằng:” Cứu giúp mạng sống chúng sinh bệnh nặng được tiêu trừ, giải thoát được tai nạn”…”Tu phước phóng sinh qua được khổ ách, không gặp tai nạn”. Phóng sinh là việc làm cứu lấy mạng sống chúng sinh, bởi mạng sống chúng sinh là quý báu nhất. Vì thế, công đức phóng sinh rất lớn, các việc thiện khác không thể so sánh được. Đã gieo trồng công đức phóng sinh sẽ được loài vật cảm đến ân đức, Long Thiên hộ trì, chư Phật hoan hỷ và sẽ đạt được phước báu lớn cho bản thân. Đây là đạo lý nhân quả báo ứng không sai lệch. Nên nói rằng: việc thiện và phước báo lớn nhất trên thế gian chính là chuộc mạng phóng sinh vậy.”

Vì ý nghĩa vô cùng to lớn như thế, hôm nay ngày 06.5.2018 (nhằm ngày 21 tháng 3 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng Sanh tháng 3 năm Mậu Tuất nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội gieo trồng hạt giống từ tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi, “thương người, thương vật”. Đây chính là nhân lành vô cùng quý báu giúp cho quý Phật tử tiến tu trên con đường đạt đến sự an vui vĩnh hằng ở cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà.

Buổi Pháp hội Phóng Sanh đã thành tựu viên mãn. Nguyện đem tất cả công đức phóng sanh ngày hôm nay hồi hướng cho bốn ơn, ba cõi chúng sanh khắp pháp giới đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô A Mi Đà Phật!

• Lịch Phóng sanh tháng 4-Mậu Tuất: 03.6.218 (20.4 âm lịch)

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quý Phật tử chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người dự pháp hội Phóng sanh.

Các Phật tử cùng nhau di chuyển thùng cá xuống điểm phóng sanh

Thầy trụ trì ban đôi lời sách tấn nhắc nhở quý Phật tử.

Trả những chú cá trở về với nơi yên bình vốn có của nó

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^