PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 5 NĂM MẬU TUẤT

Ngày đăng: 08.07.2018 17:45

Phóng sinh là cứu mạng của những chúng sinh đang lâm vào cảnh nguy hiểm, bị bắt, bị giam cầm trong lồng, chuồng, sắp bị đem giết, làm thịt. Sinh mạng của chúng sanh rất là quí trọng, nếu chúng được cứu mạng thì chúng rất cảm kích và biết ơn, vì vậy phóng sinh có công đức rất lớn..

Chúng ta từ nhiều kiếp cho đến ngày nay đã tạo vô lượng vô biên nghiệp sát sinh, phóng sinh là chúng ta bỏ ra ít tiền, chút công sức để cứu chuộc mạng sống của chúng sinh, để đền trả cái nợ sát sinh mà chúng ta đã gây tạo trong quá khứ cũng như hiện tại. Vì vậy phóng sinh là trả nợ sát sinh.

Vì ý nghĩa vô cùng to lớn như thế, hôm nay ngày 08.7.2018 (nhằm ngày 25.5 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội gieo trồng hạt giống từ tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi, “thương người, thương vật”. Đây chính là nhân lành vô cùng quý báu giúp cho quý Phật tử tiến tu trên con đường đạt đến sự an vui trong cuộc sống hiện tại và mai sau, hoa sen chín phẩm nở hoa nơi cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà.

Buổi Pháp hội Phóng Sanh đã thành tựu viên mãn. Nguyện đem tất cả công đức phóng sanh ngày hôm nay hồi hướng cho bốn ơn, ba cõi, chúng sanh khắp pháp giới đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô A Mi Đà Phật!

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quý Phật tử cùng chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người về dự Pháp hội

Từng thùng cá được các Phật tử nam vận chuyển xuống địa điểm phóng sanh.

Quý thầy răn dạy đôi lời Pháp nhũ gửi gắm đến quý Phật tử cùng cố gắng bền vững tu học, làm điều lành

Từng đàn cá hân hoan thoát khỏi nạn giết hại

Được vùng vẫy tự do với chính mạng sống của mình, mọi chúng sanh đều ưa thích.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^