PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 6 ÂM LỊCH NĂM ĐINH DẬU

Ngày đăng: 16.07.2017 15:55

Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: "Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn." Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn..

Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: "Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn." Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.
Còn trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện dạy rằng: "Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật".
Phóng sinh là giải phóng sinh mạng các sinh vật, từ đó nuôi dưỡng lòng từ bi và phát triển tâm thương yêu đối với các chúng sanh. Do đó công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm:
1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.
2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.
3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.
4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.
5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.
6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.
7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.
8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.
9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.
10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Đó là những lợi ích của việc phóng sanh; thế nên, hôm nay 16/7/2017 (nhằm 23/6 năm Đinh Dậu), chùa Huệ Viễn (Thống Nhất - Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội phóng sanh. Buổi lễ trang nghiêm trong tiếng niệm Phật của đại chúng, những đàn cá lần lượt vươn mình về phía dòng nước xanh trong, hòa mình cùng những tia nắng ấm áp khi mặt trời hừng Đông để bắt đầu cho một cuộc sống mới, một hành trình mới. Lễ phóng sanh thành tựu trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.
Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^