PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 6 NHUẦN

Ngày đăng: 13.08.2017 21:01

Hôm nay, ngày 13.8.2017 (nhằm ngày 22.6 nhuần năm Đinh Dậu), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành việc thiện, tăng trưởng đạo tâm, nuôi dưỡng hạt giống từ bi, thương người, thương vật..

Cá chậu, chim lồng muôn vạn kiếp
Chịu ngàn thân khổ bởi si mê.
Nay được Phật quang soi dẫn lối
Từ nay thoát kiếp nẻo luân hồi!

Trong Liên Trì Cảnh Sách có nói: “Những việc thiện trên đời có hàng ngàn thứ, nhưng có việc phải cần thời gian và đủ nhân duyên mới có cơ hội làm. Chúng ta không thể với tất cả mọi việc đều quan tâm và làm hết được. Nhưng có một việc thiện công đức rất lớn mà không hạn cuộc thời gian và địa điểm hoặc tiền nhiều hay ít, chỉ cần bạn phát tâm thì tùy thời gian nào đó bạn có thể làm được thì nên làm. Việc làm này chư Phật rất hoan hỷ, Long Thiên hết sức hộ trì. Đó chính là hạnh phóng sinh. 
Phóng sinh đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn, là chánh hạnh niệm Phật, cũng là hạnh đẹp nhất của người học Phật. Chúng ta bỏ tiền mua chuộc mạng sinh vật để phóng sinh là chúng ta đã bố thí tiền tài, cứu sinh mạng chúng sinh trong khổ nạn nguy cấp và lo sợ là chúng ta bố thí sự vô úy. Vì sinh mạng chúng sinh Quy y và niệm Phật cho chúng là bố thí pháp. Trong hạnh phóng sinh gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều đầy đủ, nên công đức phóng sinh là trên hết.”

Vì lẽ trên nên sáng hôm nay, ngày 13.8.2017 (nhằm ngày 22.6 nhuần năm Đinh Dậu), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành việc thiện, tăng trưởng đạo tâm, nuôi dưỡng hạt giống từ bi, thương người, thương vật. Pháp hội phóng sanh diễn ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh hòa với tiếng niệm Phật của đại chúng. Lễ phóng sanh thành tựu trong niềm hoan hỷ của mọi người.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^