PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 7 NĂM ĐINH DẬU

Ngày đăng: 10.09.2017 20:46

Luận Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất.” .

Luận Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất.” Trong kinh Phật cũng dạy rằng: “Tâm từ chính là nhân duyên đem đến mọi sự an lạc.”
Với ý nghĩa trên nên Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã hướng dẫn quý Phật tử thực hành việc lành, gieo hạt giống từ tâm trong buổi Pháp hội Phóng sanh sáng ngày hôm nay 10.9.2017(nhằm 20.7 năm Đinh Dậu). Lễ phóng sanh thành tựu trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^