PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 9 ÂM LỊCH

Ngày đăng: 21.11.2017 21:53

Hoà Thượng Thích Thanh Từ có dạy về việc không sát sanh: nghĩa là không được giết hại mạng sống con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng của kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy..

Hoà Thượng Thích Thanh Từ có dạy về việc không sát sanh: nghĩa là không được giết hại mạng sống con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng của kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nếu làm chúng ta đã trái lẽ công bằng, thiếu lòng nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật. Giết hại mạng sống người có ba: trực tiếp giết, xúi bảo người giết, tùy hỷ trong việc giết hại. Phật tử không tự tay mình giết mạng người, không dùng miệng xúi bảo đốc thúc kẻ khác giết, khi thấy họ giết hại nhau chỉ một bề thương xót không nên vui thích. Đó là giữ giới không sát sanh. Nhưng suy luận rộng ra, chúng ta quý trọng mạng sống của chúng ta, những con vật cũng quý trọng mạng sống của nó, để lòng công bằng tràn đến các loài vật, nếu không cần thiết, chúng ta cũng giảm bớt giết hại sinh mạng của chúng.

Thế nên, sáng nay 12.11.2017 (24.9 năm Đinh Dậu), quý Thầy chùa Huệ Viễn tổ chức Pháp hội Phóng sanh, hướng dẫn Phật tử thực hành việc lành phóng sanh, sống biết thương yêu loài vật, quý trọng sinh mạng của giống loài khác. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm hòa cùng với niềm hoan hỷ của đại chúng.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^