PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG MƯỜI KỶ HỢI

Ngày đăng: 26.11.2019 11:41

hôm nay ngày 24.11.2019 (nhằm ngày 28.10 năm Kỷ Hợi), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội nuôi lớn hạt giống từ tâm, đạt được sự an vui trong cuộc sống hiện tại và mai sau, sen chín phẩm nở hoa nơi cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà. .

'Thiền sư Thọ Quang có bài kệ:

“Phóng sinh chuộc mạng việc tuy thường

Công đức không lường ở nơi đây

Một năm tích lũy ngàn thứ phước

Mười năm nuôi lớn vạn công ơn.

Đã sa vào lưới gặp nguy ách

Sắp vào nước lửa lòng hãi kinh

Ân đức vô cùng miễn tử tội

Kia được sống lâu, ta sống lâu!”

Thế nên, hôm nay ngày 24.11.2019 (nhằm ngày 28.10 năm Kỷ Hợi), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội nuôi lớn hạt giống từ tâm, đạt được sự an vui trong cuộc sống hiện tại và mai sau, sen chín phẩm nở hoa nơi cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà. Pháp hội Phóng Sanh đã thành tựu viên mãn. Nguyện đem tất cả công đức phóng sanh ngày hôm nay hồi hướng cho bốn ơn, ba cõi, chúng sanh khắp trong pháp giới đều trọn thành Phật đạo.

 

Nam mô A Mi Đà Phật!

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^