PHÓNG SANH THÁNG 06 MẬU TUẤT 2018

Ngày đăng: 06.08.2018 07:54

Từng nghe rằng: “Than ôi! Lòng trắc ẩn người người đều có, mà thảm cảnh cắt xẻ nấu nướng lại xảy ra rõ ràng ở khắp mọi nơi. Giam nhốt giết mổ muôn loài, xưa nay mọi người vẫn luôn xem như chuyện thường, vần xoay giết hại vật loại, xem ra ta có khác chi loài cầm thú? Ong châm muỗi đốt còn sinh bực dọc, sao nỡ cắt xẻ băm vằm loài vật chẳng đoái thương? Phân thây xẻ thịt muôn loài rồi cho vào miệng làm no bụng, thử tỉnh tâm xét lại xem đức nhân từ của mình ở chỗ nào? .

Một khi đã trôi dạt vào vòng xoáy mạnh được yếu thua, xoay vòng ăn nuốt lẫn nhau, ắt phải đi mãi theo đường vay trả, trả vay mà đắm chìm vĩnh viễn trong luân hồi sinh tử. Vì thế, đức Như Lai đã thắp lên ngọn đuốc trí tuệ rực sáng giữa chốn trùng trùng u tối, cứu chúng sinh khổ đau thoát khỏi tám nạn, dạy người chấm dứt nhân giết hại, ắt không còn bị trói buộc vào nghiệp quả khổ đau.

Thời nay giáo pháp ngày càng suy mạt, mọi người từ lâu mê mờ quên mất lời dạy nhiệm mầu của đức Như Lai. Thế nhưng, Đại sư Liên Trì một mình quét sạch bùn nhơ năm dục, giảng rõ giềng mối nơi ba cõi, trong biển âm thanh đề xướng việc phóng sanh, ví như con thuyền trí tuệ nguyện lực, cứu giúp người đang đắm chìm trong bể khổ, đưa hết thảy về nơi chân thật nhất như”.

Với ý nghĩa vô cùng rộng lớn như thế, hôm nay ngày 05.8.2018 (nhằm ngày 24.6 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội gieo trồng hạt giống từ tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi, “thương người, thương vật”. Đây chính là nhân lành vô cùng quý báu giúp cho quý Phật tử tiến tu trên con đường đạt đến sự an vui trong cuộc sống hiện tại và mai sau, hoa sen chín phẩm nở hoa nơi cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà. Pháp hội Phóng Sanh đã thành tựu viên mãn. Nguyện đem tất cả công đức phóng sanh ngày hôm nay hồi hướng cho bốn ơn, ba cõi, chúng sanh khắp trong pháp giới đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô A Mi Đà Phật!

Một số hình ảnh ghi nhận:

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^