TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN PHÁT TẬP - SÁCH

Ngày đăng: 06.08.2017 20:53

sáng nay 06.8.2017 (nhằm 15.6 nhuần năm Đinh Dậu), các Phật tử đã tập trung về chùa Huệ Viễn tham dự khóa tu niệm Phật một ngày, mỗi Phật tử lắng tâm trong câu Phật hiệu, buông bỏ vọng tưởng, lo âu, phiền muộn, sống chánh niệm thảnh thơi, trồng nhân Tịnh độ để có quả Tịnh độ. .

Kinh Đại Tập Nguyện Tạng, Phật dạy: “Trong thời mạt pháp, chúng sanh chỉ nương sức niệm Phật mà ra khỏi luân hồi.”
Kinh Bát-nhã, Đức Phật đem sự chuyên tâm xưng niệm danh hiệu Phật để đáp lời hỏi của đức Văn-thù Bồ-tát về vấn đề: “Thế nào mau đặng Vô thượng Chánh giác?”

Kinh A-di-đà, Đức Phật nhiều lần lặp lại câu: “Các chúng sanh nên phải phát nguyện cầu sanh về cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà…”

Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền; kinh Bát-nhã, ngài Văn-thù đồng phát nguyện: “Nguyện con đến lúc lâm chung, tận mặt thấy Phật A-di-đà, liền được vãng sanh cõi Cực Lạc.”

Văn-thù Bồ-tát bảo Pháp Chiếu đại sư: “Muốn mau thành Phật không gì bằng chuyên niệm Phật A-di-đà…” Và Quán Thế Âm Bồ-tát khuyên Từ Mẫn Tam Tạng: “Ông muốn truyền pháp để độ mình, độ người thời nên chuyên niệm Tây phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật và phát nguyện vãng sanh.”
Vì vậy, chúng ta còn do dự gì mà không noi gương chư Tổ sư, các cổ đức để phát nguyện cầu sanh về Cực Lạc Tịnh độ!

Thế nên, sáng nay 06.8.2017 (nhằm 15.6 nhuần năm Đinh Dậu), các Phật tử đã tập trung về chùa Huệ Viễn tham dự khóa tu niệm Phật một ngày, mỗi Phật tử lắng tâm trong câu Phật hiệu, buông bỏ vọng tưởng, lo âu, phiền muộn, sống chánh niệm thảnh thơi, trồng nhân Tịnh độ để có quả Tịnh độ. Đồng thời, quý Phật tử tham dự chương trình phát sách và tập vở từ thiện cho các em học sinh dưới sự hướng dẫn của Thầy Thích Pháp Đăng - Trụ trì chùa Huệ Viễn (ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cùng với sự đóng góp về tịnh tài, tịnh vật của quý Phật tử xa gần để gửi tặng các em học sinh tại địa phương với số lượng 120 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, cùng với tập vở, bìa bao, bút viết và xe đạp nhằm giúp giảm nhẹ khó khăn cho gia đình các em trong năm học sắp tới. 

Ngoài ra, đây còn là sự động viên, khích lệ để các em nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhận:  

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^