Ngày 11/3/2018 10:23:31 PM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng 10 năm Mậu Tuất....
Ngày 10/10/2018 9:10:29 PM.
Chùa Huệ Viễn trân trọng thông báo đến Quý Phật tử lịch tu học THÁNG 09-NĂM MẬU TUẤT...
Ngày 9/10/2018 9:40:52 PM.
Chùa Huệ Viễn trân trọng thông báo đến Quý Phật tử lịch tu học THÁNG 08-NĂM MẬU TUẤT...
Ngày 8/26/2018 8:43:43 PM.
Chùa Huệ Viễn trân trọng thông báo đến Quý Phật tử lịch tu học THÁNG 07-NĂM MẬU TUẤT...
Ngày 8/20/2018 9:31:48 PM.
Chùa Huệ Viễn kính mời quý Phật tử tham dự Đại lễ Vu Lan Báo hiếu, cúng dường chư Tăng-Ni ngày Tự tứ mãn hạ PL.2562 - DL. 2018....
Ngày 7/8/2018 5:00:56 PM.
Chùa Huệ Viễn trân trọng thông báo đến Quý Phật tử lịch tu học THÁNG 06-NĂM MẬU TUẤT...
Ngày 6/12/2018 9:00:25 PM.
Chùa Huệ Viễn trân trọng thông báo đến Quý Phật tử lịch tu học THÁNG 05-NĂM MẬU TUẤT...
Ngày 5/16/2018 7:05:23 AM.
Chùa Huệ Viễn trân trọng thông báo đến Quý Phật tử lịch tu học THÁNG 4-NĂM MẬU TUẤT...
Ngày 5/3/2018 7:35:56 AM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch sinh hoạt tu học tháng 3 năm Mậu Tuất! Trân trọng thông báo!...
Ngày 4/3/2018 7:16:20 AM.
Đạo Phật là “ĐẠO CỦA TUỔI THANH XUÂN ĐANG CĂNG NHỰA SỐNG VÀ THA THIẾT YÊU ĐỜI..." Tuổi trẻ mới có đủ phương tiện thực hiện triệt để giáo lý cao siêu của Phật, và tuổi trẻ mới đủ bầu nhiệt huyết hăng hái, quả cảm trên con đường tự giác, giác tha, dù gặp mọi gian nguy khó khổ.”...
Ngày 4/1/2018 9:52:14 PM.
chùa Huệ Viễn thông báo lịch sinh hoạt tu học tháng 12 năm Đinh dậu....
Ngày 1/11/2018 4:22:40 AM.
chùa Huệ Viễn thông báo lịch sinh hoạt tu học tháng 12 năm Đinh dậu....
^