Lịch khóa tu Tháng 2 âm lịch – P.L 2560

Ngày đăng: 12.03.2017 21:56

- 05/03/2017 – 08/02 Al: Tụng kinh Vô Lượng Thọ - 12/03/2017 – 15/02 Al: Niệm Phật một ngày - 19/03/2017 – 22/02 Al: Phóng sanh.

 • 05/03/2017 – 08/02 Al: Tụng kinh Vô Lượng Thọ
 • 12/03/2017 – 15/02 Al: Niệm Phật một ngày
 • 19/03/2017 – 22/02 Al: Phóng sanh.

.: BBT Website :.

 •  *

 •  *

 •  *

 • Nội Dung

   *

 • LÀM LẠI
 • ^