LỊCH SINH HOẠT TU HỌC THÁNG 8 ÂL

Ngày đăng: 06.09.2017 20:23

LỊCH TU HỌC THÁNG 8 ÂM LỊCH (ĐINH DẬU) - Tụng kinh Vô Lượng Thọ: 5/8 âl (24/9/2017) - Phóng sanh: 12/8 âl (1/10/2017) - Vui hội trăng Rằm: 15/8 âl (4/10/2017) - Niệm Phật một ngày: 26/8 âl (15/10/2017).

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^