LỊCH TU HỌC THÁNG 4 ÂL

Ngày đăng: 18.04.2017 18:45

.

 * 29/04/2017 - 2/05/2017 (04/04/âl - 07/04/âl) : Khoá tu sinh viên "An nhiên trong từng phút giây"

* 07/05/2017 (nhằm 12/04/âl) : Lễ tắm Phật và tu niệm Phật một ngày, bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

* 09/05/2017 (nhằm 14/04/âl) : Đại lễ Phật đản PL 2561 do BTS PG huyện Thống Nhất tổ chức tại chùa Huệ Viễn, lúc 8 giờ sáng.

* 21/05/2017 (nhằm 26/04/âl) : Phóng sanh.

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^