CHUẨN BỊ THÔI - Đại sư Liên Trì

Ngày đăng: 06.11.2020 08:09

Vô thường xảy ra nhanh chóng, không có phân biệt người già hay trẻ..

Song người tuổi trẻ vẫn còn trong những ngày tuổi đời chưa quyết định là bao nhiêu, nên hy vọng sống được lâu dài. Nếu là người đã già, thì chắc chắn thời gian sống không còn nhiều rồi!

Nên giải quyết ổn thỏa việc cần thiết của bản thân, dù cho cơn vô thường kia đến sớm hay đến muộn cũng thỏng tay mà ra đi, không có gì trói buộc.

Đó là chỗ cấp thiết quan trọng nhất trong lúc tuổi già. Dứt khoát chẳng nên lơ là!

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^