CHONG ĐÈN DƯỚI ĐÁY QUAN TÀI CHO NGƯỜI CHẾT, NÊN HAY KHÔNG?

Ngày đăng: 05.04.2017 14:41

(PGVN) Hủ tục trên không những phản khoa học mà hoàn toàn đi trái với giáo lý của Đức Phật. Là phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ và bài trừ những tập quán xấu này, đó cũng là góp 1 phần công sức vào việc bảo vệ chánh pháp..

XEM TIN GỐC

Cập nhật lúc 09:59 05/04/2017 (GMT+7) 
      
 

 

 

Chong đèn dưới đáy quan tài người chết, nên hay không?

 
(PGVN) 

Hủ tục trên không những phản khoa học mà hoàn toàn đi trái với giáo lý của Đức Phật. Là phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ và bài trừ những tập quán xấu này, đó cũng là góp 1 phần công sức vào việc bảo vệ chánh pháp.
 

I. Nguyên nhân và xuất xứ:
 
Vào thời Tam Quốc Gia Cát Lượng 6 lần ra Kỳ Sơn đánh với Tư Mã Ý, đến lần thứ 6, đêm nọ Gia Cát Lượng xem Thiên tượng. Thấy sao bổn mạng của Ông bị lu mờ và rời khỏi vị trí, Ông cảm thấy mạng của Ông sắp chết, quả thật kỳ này Ông chết thật, trước lúc chết, Ông gọi tướng cận là Khương Duy, dạy bảo và trao tướng lệnh, Ông căn dặn: "Khi ta chết tuyệt đối không cho quân sĩ khóc và để tang, thân ta đặt ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm quạt lông, tay cầm cuốn binh thơ, đôi mắt lấy kim nhỏ chỏi mí lên, dưới đích ghế chong một ngọn đèn." Ngọn đèn là chủ yếu ếm ngôi sao bổn mạng đừng cho rơi và tắt, để Tư Mã Ý không biết được cái chết của Ông (vì Tư Mã ý cũng rất giỏi về Thiên văn) từ đó cho quân sĩ rút quân về Tây Thục rất an toàn .v.v…
 
II. Suy nghiệm lại:
 
Gia Cát Khổng Minh Ông dùng thuật chong đèn để ếm sao bổn mạng không cho rơi tắt, mục đích đánh lừa Tư Mã Ý. Vì nhu cầu chính trị và chiến lược rút quân cho an toàn, Ông mới bày ra như vậy.
 
Từ đó cho đến nay, cha mẹ, thân nhân chết, còn đánh lừa ai nữa mà phải chong cây đèn dưới đáy hòm và để rút thân quyến đi về đâu?
 
Xét lại hủ tục này bậy bạ và vô nghĩa. Thế mà dẫn kéo dài cho đến ngày nay. Nguyên nhân do đám Thầy pháp muốn có việc làm để hưởng lợi và gây dựng hệ phái mê tín.
 
1. Có số người sau này lại giải thích về cây đèn. Họ bảo rằng: để ngọn đèn dưới đáy hòm chủ yếu đừng cho người chết dậy hồn thư. Hồn thư là hồn gì? Chẳng ai giải thích được. Vậy chong đèn nó đâu có tác dụng gì?
 
2. Lại có người cho rằng: chong đèn để thi thể người chết hoàn lâu sẽ xì ra mùi xủ uế. Nhờ có đèn, mùi hôi sẽ tan. Giải thích lối này nó lại trái khoa học. Vì hoàn lâu xác sẽ bị ương lên nó chứa loại khí metal (CH4). Khí này gặp lửa sẽ bốc cháy, có khi khối khí nén nhiều trong hòm nó sẽ bị nổ tung lên (gọi là bức néo). Như vậy chong đèn có lợi ích gì? Càng nguy hiểm nữa là khác.
 
Vì thế, khi chong đèn, khí Metal (CH4) gặp lửa sẽ cháy thành khói sáng xanh (như lửa alcool) chỉ phút chốc tan hết. Khi đó Thầy pháp và đám người chứng kiến nói trên, chắc chắn họ bảo rằng: “í hà…. hồn thư dậy dật dờ đó….” Đám Thầy pháp được thế bảo rằng: "Nhờ ta bảo chong đèn mà hồn thư tan mất, nếu không nó sẽ bẻ cổ vặn họng cho mà coi…” Thế là uy tín của mê tín càng tăng.
 
III. Kết luận:
 
Hủ tục trên không những phản khoa học mà hoàn toàn đi trái với giáo lý của Đức Phật. Là phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ và bài trừ những tập quán xấu này, đó cũng là góp một phần công sức vào việc bảo vệ chánh pháp.

Thích Nhật Quang
(Chùa Long Phước, Lấp Vò, Đồng Tháp)

 
 
 
 

 

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^